Media

HUMBLE REQUEST FROM GASPER OREHEK.

HUMBLE REQUEST FROM GASPER OREHEK. "HELP THE ABANDON POOR CHILDREN AND THE AGED PEOPLE." I am a world citizen named Gasper Orehek.I started my world tour in 1984 on foot.I reached India in 1992.In 1994 I married a girl from Tamilnadu. My tour covered 45 countries through Europe,Africa and Asia.I walked and covered 1lakh 50thousnth km..In my tour of the world on foot I come to know,understood perceived many problems of people of different regions in particular I found India as a mini world.India is a accumulation of all aspect attracted me very much,the beauty of the nature as well as the culture of the people of India.In India the rich life style happends to be among the hands of very few.For poor the ordinary life is not possible.They were separated from the society.Due to this they affected by hunger,poverty and physical sickness. To help them with love and belief in a better world I walked to them.With joint forces I made the first step.I found the TWIMC charitable trust.With the motto of"All are my sisters and brothers."The World Is My Country (TWIMC) AT Cuddalore district,Vannarapalyam. My organization is helping now more than 200 students (100 is from Cuddalore) for their studies.To help these children along with me my friends from Slovenia Mr.Igor and Mrs.Lidija Fisher start an organization Drustvo botrev otrok TWIMC in Slovenia.The basic aim of TWIMC in Slovenia is help poor orphan children,by the help of godparents. Now we have our branches at Dindigul,Thirupatur,Thirukkuvalai,Iruppukurichi,which operate under the management of supervisors,appointed by me;people from the environment priest,teacher,s,etc... In the village named Iruppukurichi which is only 55 km away from Cuddalore the poor farmers from the village so much impresed about my advocating for the poor they decided to donate the land to TWIMC to build orphanage,home for the elderly,etc...farmers Antony Sammy,Panneerselvam,Periyanaygam,Pushpa Raj,Palthasar and Adaikalasamy donated TWIMC the land of 75 cents. The old counsellor A.Gnanamuthu ,his brother present prsident A.Irudayasamy and Teacher A,Retchager are also so impressed ,they also decided to donate a pice of land to build an orphanage,home for elderly.They donated 25cents of land which is value of 5.5 lacks rupees.On 27.09.2012 we land overwrite to the organization TWIMC and registered.For that my heartful thanks to them.THANK YOU. The gesture is worthy of all admiration.All these people can serve as examples to us all.Let be the world full of such people as they are,people who share the hope and happiness unconditionally. In turn I will with the help of friends,people of good hearts who are willing to help build orphanage and homes for the elderly ,etc...Thanks to all who want to join to help build the orphanage,home for the elderly,etc... Our desire is to put LOVEABLE HOME (as an orphanage and a home for the elderly called) as soon as possible.So every rupee is welcome.The plans and estimate for the construction of LOVEABLE HOME done freely by the En.Sugumaran.The estimete amount is Rs.86 lacks. I request kind hearted doners to come forward and contribute according to their abilities. Those who want to donate can call me 9488013848 ;also can in touch with me along the E-mail Id:twimc_go@yahoo.in SKROMNA PROŠNJA GAŠPERJA OREHKA »POMAGAJTE ZAPUŠČENIM TROKOM IN OSTARELIM« Moje ime je Gašper Orehek in sem državljan sveta. Leta 1984 sem začel svoje popotovanje peš po svetu in dosegel Indijo leta 1992. Z dekletom iz Tamilnaduja sem se poročil leta 1994. Obiskal sem 45 držav po Evropi, Afriki in Aziji. Prehodil sem več kot 50.000km. Med popotovanjem sem zaznal, naletel in doživel veliko problemov ljudi v različnih regijah. Še posebej pa me je pritegnila Indija, ki sem jo doživel kot nekakšen mini svet. Všeč mi je bila lepa narava ter kultura in običaji ljudi. Obstaja peščica zelo bogatih, vendar pa je tistih, ki si ne morejo privoščiti človeka dostojno življenje, ogromno in so odrinjeni na obrobje, zaradi česar je ogromno bolezni, lakote in revščine. Da bi jim pomagal z ljubeznijo in vero v boljši svet sem pristopil k njim. Z združenimi močmi sem napravil prvi korak. Ustanovil sem dobrodelni sklad TWIMC. Naš moto je "Vsi so moji bratje in sestre«. The World Is My Country (TWIMC) v okrožju Cuddalore, Vannarapalyam. Moja organizacija zdaj pomaga že več kot 200 študentom (od tega 100 iz Cuddalore) priti do izobrazbe. Pri zagotavljanju pomoči tem otrokom mi pomagata tudi moja prijatelja iz Slovenije, g. Igor in gospa Lidija Fischer, ki sta ustanovila organizacijo Društvo botrov otrok TWIMC v Sloveniji, z osnovnim ciljem pomagati revnim otrokom s pomočjo botrstva Zdaj imamo podružnice v Dindigulu, Thirupaturju, Thirukkuvalaiju, Iruppukurichiju, ki delujejo pod vodstvom nadzornikov, ki sem jih imenoval. To so ljudje iz okolja, duhovniki, učitelji itd … V vasi z imenom Iruppukurichi, ki je le 55 km oddaljena od Cuddalore, so bili revni kmetje tako navdušeni zaradi mojega zavzemanje za revne, da so se odločili darovati zemljišče organizaciji TWIMC, za izgradnjo sirotišnice, domov za ostarele, itd … Kmetje Antony Sammy, Panneerselvam, Periyanaygam, Pushpa Raj, Palthasar in Adaikalasamy so podarili TWIMC 75 odstotkov zemljišča. Starejši svetovalec A.Gnanamuthu in njegov brat, trenutni predsednik A.Irudayasamy ter učitelj, Retchager so bili prav tako navdušeni in se odločili, da podarijo del zemljišča za gradnjo sirotišnice, in doma za ostarele. Podarili so 25 odstotkov v vrednosti 5.5 »lakh rupee« (cca 8000 EUR). 27.9.2012 smo opravili prepis in ga overili. Iz vsega srca se jim zahvaljujem. HVALA VAM! Gesta je vredna vsega občudovanja. Vsi ti ljudje so nam lahko za zgled. Naj bo svet poln takšnih ljudi, ki brezpogojno delijo upanje in veselje. V zameno pa bom s pomočjo prijateljev, ljudi dobrega srca, ki so pripravljeni pomagati, zgradil sirotišnico in dom za ostarele. Hvala vsem, ki se želijo pridružiti za pomoč pri izgradnji sirotišnice, doma za ostarele. Naša želja je, da LOVEABLE HOME (kot se sirotišnica in dom za starejše imenuje) zgradimo čim hitreje. Zato je vsaka rupija dobrodošla. Načrte in ocene za gradnjo LOVEABLE HOME je brezplačno opravil En. Sugumaran. Približna vrednost projekta znaša 122.000 EUR. Prosim ljudi dobrega srca, naj prispevajo v skladu s svojimi zmožnostmi. Tisti, ki želite darovati, me lahko pokličete na 9488013848, ali pa mi pišete prek E-pošte twimc_go@yahoo.in . SKROMNA MOLBA GAŠPERA OREHEKA "POMOZITE NAPUŠTENOJ DJECI I OSTARJELIM" Moje ime je Gašper Orehek i građanin sam svijeta. Godine 1984. počeo sam putovanje pješice oko svijeta i dostigao Indiju u 1992. Vjenčao sam se 1994. sa djevojkom iz Tamilnaduja . Posjetio sam 45 zemalja u Europi, Africi i Aziji. Prehodao sam više od 50.000 km. Tijekom putovanja sam primijetio, naišao i doživio puno problema ljudi iz različitih regija. Najviše me privukla Indija, koju sam doživio kao svojevrsni mini-svijet. Dopala mi se lijepa priroda, kultura i običaji ljudi. Postoji nekoliko vrlo bogatih ljudi, ali ima i onih, koji si ne mogu priuštiti pristojan život, zbog čega su marginalizirani, što rezultira u velikoj raširenosti bolesti, gladi i siromaštva. Da bih im pomogao sa ljubavlju i vjerom u bolji svijet, odlučio sam im pristupiti. Udruženim snagama napravili smo prvi korak. Osnovao sam TWIMC, dobrotvorni fond. Naš moto je: "Svi su moja braća i sestre." The World Is My Country (TWIMC) u okrugu Cuddalore, Vannarapalyam. Moja organizacija sada pomaže više od 200 studenata (od kojih je 100 iz Cuddalorea) na putu do obrazovanja. U pružanju pomoći ovoj djeci također mi pomažu moji prijatelj iz Slovenije, g. Igor i gđa Lidija Fischer, koji su osnovali organizaciju Društvo botrov otrok TWIMC u Sloveniji, sa osnovnim ciljem pomaganja siromašnoj djeci putem kumovanja. Sad imamo podružnice u Dindigulu, Thirupaturu, Thirukkuvalaiju, Iruppukurichiju pod vodstvom supervizora, koje sam imenovao. To su ljudi iz okruženja, svećenici, učitelji, itd. ... U selu po imenu Iruppukurichi, koje je samo 55 km udaljeno od Cuddalore, siromašni seljaci su toliko impresionirani mojom predanošću prema siromašnima, da su odlučili donirati TWIMC zemljište za izgradnju sirotišta, hospicija, itd. ... Poljoprivrednici Antony Sammy, Panneerselvam, Periyanaygam, Pushpa Raj, Palthasar i Adaikalasamy donirali su TWIMC 75 posto zemljišta. Viši savjetnik A. Gnanamuthu i njegov brat, aktualni predsjednik A. Irudayasamy i učitelj, Retchager također su bili impresionirani i odlučili su donirati komad zemlje za izgradnju sirotišta i doma za starije osobe. Donirali su 25 posto zemljišta u vrijednosti od 5,5 "lakh rupija" (cca 8.000 EUR). 27. 9. 2012. obavili smo prijepis i ovjerili ga. Od sveg srca im se zahvaljujem. Hvala vam! Gesta je vrijedna svih divljenja. Svi ti ljudi mogu nam biti za primjer. Neka svijet bude pun takvih ljudi, koji bezuvjetno dijele nadu i radost. Zauzvrat, ja ću uz pomoć prijatelja, ljudi dobra srca koji će biti voljni pomoći, izgraditi sirotište i dom za starije osobe. Hvala svima, koji žele da se pridruže izgradnji sirotišta i doma za starije osobe. Naša je želja da LOVEABLEHOME (kao što se sirotište i dom za starije zove) bude izgrađen što je brže moguće. Dakle, svaka rupija je dobrodošla. Planove i procjene za izgradnju LOVEABLE HOME besplatno je obavio En. Sugumaran. Približna vrijednost projekta iznosi 122.000 €. Molimo ljude dobrih srca da pridonose prema svojim mogućnostima. Vi, koji želite donirati, možete me pozvati na 9488013848 ili mi pisati putem e-maila na adresu twimc_go@yahoo.in .

IN DINDIGUL A CHILD HAD TONGUE OPERATION. There is twimc branch in Dindigul. TWIMC organization is already helping for orphan poor children. In this situation a girl name Gayathri tongue is twisted so that she cannot talk clearly. To make operation the financial support was given by mrs.Ažens Art from Slovenia. Gayathri dosen't has father. So that mrs.Olga Franca come forward to help her monthly financial support for her studies. The operated girl Gayathri,her mother,branch president mr.S.James,TWIMC chairmen mr.Gasper Grehek convey their thanks to mrs.Ažens Art,mrs.Olga Franca. I would add just one more thing which is the same important. Thanks go also to mrs. Vesna Kravcar which helped for all postoperatively care for Gayathri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U DINDIGUL DIJETE IMALO JEZIK OPERIRAN. Postoji TWIMC podružnica u Dindigul. Twimc organizacija već pomaže siromašnim za nezbrinutu djecu. U ovoj situaciji djevojka sa imenom Gayathri imala je jezik upleten, tako, da nije mogla govoriti jasno. Da bi ju operirali financijsku potporu dala je Ažens art iz Slovenije. Gayathri nema oca. Tako se je mrs.Olga Franca odlučila,da mjesečno daje financijsku potporu za njen studij . Gayathri -operirana djevojka, njezina majka, predsjednik podružnice mr.S.James, TWIMC chairmen mr.Gasper Orehek oni zahvaljujući mrs.Ažens Art, mrs.Olga Franca.  Ja bih dodao samo još nešto, što je isto pomembno. Zahvala ide i mrs. Vesni Kravcar što je pomogla za svu pooperativnu njegu za Gayathri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V DINDIGULU JE IMEL OTROK OPERACIJO JEZIKA Obstaja TWIMC podružnica v Dindigulu. TWIMCorganizacija že pomaga revnim siromašnim otrokom brez staršev. V tem primeru je imela deklica po imenu Gayathri zvit jezik, tako, da ni mogla jasno govoriti. Da bi jo operirali, je operacijo finacirala Ažens Art iz Slovenije. Gayathri nima očeta. Tako, da se je gospa Olga Franca odločila, da jo bo mesečno finančno podpirala ,da se lahko šola. Dekle Gayathri, ki je bila operirana, njena mati, predsednik podružnice mr.S.James, TWIMC chairmen mr.Gašper Orehek se zahvaljujejo Ažens Art in mrs.Olga Franca.  Dodal bi samo še eno stvar, ki je enako pomembna. Zahvala gre tudi mrs.Vesni Kravcar, ki je finančno poskrbela za vso pooperativno nego za Gayathri.

IN DINDIGUL A CHILD HAD TONGUE OPERATION. There is twimc branch in Dindigul. TWIMC organization is already helping for orphan poor children. In this situation a girl name Gayathri tongue is twisted so that she cannot talk clearly. To make operation the financial support was given by mrs.Ažens Art from Slovenia. Gayathri dosen't has father. So that mrs.Olga Franca come forward to help her monthly financial support for her studies. The operated girl Gayathri,her mother,branch president mr.S.James,TWIMC chairmen mr.Gasper Grehek convey their thanks to mrs.Ažens Art,mrs.Olga Franca. I would add just one more thing which is the same important. Thanks go also to mrs. Vesna Kravcar which helped for all postoperatively care for Gayathri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U DINDIGUL DIJETE IMALO JEZIK OPERIRAN. Postoji TWIMC podružnica u Dindigul. Twimc organizacija već pomaže siromašnim za nezbrinutu djecu. U ovoj situaciji djevojka sa imenom Gayathri imala je jezik upleten, tako, da nije mogla govoriti jasno. Da bi ju operirali financijsku potporu dala je Ažens art iz Slovenije. Gayathri nema oca. Tako se je mrs.Olga Franca odlučila,da mjesečno daje financijsku potporu za njen studij . Gayathri -operirana djevojka, njezina majka, predsjednik podružnice mr.S.James, TWIMC chairmen mr.Gasper Orehek oni zahvaljujući mrs.Ažens Art, mrs.Olga Franca. Ja bih dodao samo još nešto, što je isto pomembno. Zahvala ide i mrs. Vesni Kravcar što je pomogla za svu pooperativnu njegu za Gayathri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V DINDIGULU JE IMEL OTROK OPERACIJO JEZIKA Obstaja TWIMC podružnica v Dindigulu. TWIMCorganizacija že pomaga revnim siromašnim otrokom brez staršev. V tem primeru je imela deklica po imenu Gayathri zvit jezik, tako, da ni mogla jasno govoriti. Da bi jo operirali, je operacijo finacirala Ažens Art iz Slovenije. Gayathri nima očeta. Tako, da se je gospa Olga Franca odločila, da jo bo mesečno finančno podpirala ,da se lahko šola. Dekle Gayathri, ki je bila operirana, njena mati, predsednik podružnice mr.S.James, TWIMC chairmen mr.Gašper Orehek se zahvaljujejo Ažens Art in mrs.Olga Franca. Dodal bi samo še eno stvar, ki je enako pomembna. Zahvala gre tudi mrs.Vesni Kravcar, ki je finančno poskrbela za vso pooperativno nego za Gayathri.

LJUDJE,KI JIH JE PRIZADEL CIKLON THANE DOBILI NOVE KOČE S POMOČJO ORGANIZACIJE TWIMC! G. Gašper Orehek iz Slovenije z družino živi v mestu Cuddalore. Je ustanovitelj organizacije TWIMC. Thane ciklon je zelo prizadel ljudi. G. Gašper Orehek se je odločil,da jim pomaga. Zaprosil je za pomoč prijatelje iz Slovenije. S pomočjo prijateljev je v Keezmampattu, Sathipattu in Cuddalorju na novo zgradil ali popravil 40 koč. Ljudje so jim neskončno hvaležni. Jaz bi rad dodal to: Od srca bi se rad zahvalil vsem prijateljem,ljudem dobrega srca,ki ste z donacijo prispevali,da smo lahko pomagali in na novo zgradili ali popravili več kot 40 koč, ki jih je prizadel ciklon Thane v mesecu decembru 2011. DONATORJI: Lidija in Igor Fisher,Rok Fischer,Mateja Požar in Majda Piko,Marta Polc Remc,Založba Rokus,Katarina Marinčič,Andreja Križan Lipnik,Urška Odar,Sonja in Vladimir Medic,Slapnik Lidija,Barica Marentič Požarnik,Kranjc Ivic Mira,Antonia Novak,Študentje 3c,Rozinka Božena Perko,Katja Sevšek,Suzana Fink,Zdenka Štolc, Alenka Selak Venišnik, Slatnar Mavricij,Ocepek Maja S.P.,Alenka Selak,Ovčak Vilma,Marija Mihevc,Nataša Čebulj,Vinko Hacin,Maja, Marija Skočir , Maja in Marjan Velej--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- THE PEOPLE WHO AFFECTED BY THANE CYCLONE GOT NEW HUTS BY THE HELP OF ORGANIZATION TWIMC! Mr.Gašper Orehek from Slovenia,settled with family at Cuddalore. He is running the TWIMC organization. The people were very much affected by the Thane cyclone. So he deceided to help them. He asked the help of his friends from Slovenia. By the help of them in Keezmampattu,Sathipattu and Cuddalore port nearly 40 huts are build and repaired. People are very much grateful to them. I would like to add this: From the heart I would like to thanks all friends,people of good heart,that you have contributed donation in we can help and the newly built or repaired more than 40 huts affected by cyclon Thane in december 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- LJUDI KOJI SU BILI POGODŽENI SA STRANE THANE CIKLONA DOBILI NOVE KOLIBE UZ POMOČ ORGANIZACIJE TWIMC! Gospodin Gašper Orehek sa Slovenije živi sa svojom obitelji u gradu Cuddalore. On je osnivao TWIMC organizaciju. Sa strane Thane ciklona ljudi su bili jako pogodženi. Stoga se je on odlucio,da im pomogne. Zamolio je za pomoč svoje prijatelje iz Slovenije. Uz njihovu pomoč su u Keezamempattu, Sathipattu, Cuddalore izgraditi i poravili 40 koliba. Ljudi su jako puno zahvalni na njih. Htio bih dodati ovo: Od srca se želim zahvaliti svim prijateljima, ljudima dobrog srca, da ste pomogli sa donacijama,da smo mogli izgraditi ili popraviti više od 40 koliba, koje je poštedio ciklon Thane u decembru 2011.

LJUDJE,KI JIH JE PRIZADEL CIKLON THANE DOBILI NOVE KOČE S POMOČJO ORGANIZACIJE TWIMC! G. Gašper Orehek iz Slovenije z družino živi v mestu Cuddalore. Je ustanovitelj organizacije TWIMC. Thane ciklon je zelo prizadel ljudi. G. Gašper Orehek se je odločil,da jim pomaga. Zaprosil je za pomoč prijatelje iz Slovenije. S pomočjo prijateljev je v Keezmampattu, Sathipattu in Cuddalorju na novo zgradil ali popravil 40 koč. Ljudje so jim neskončno hvaležni. Jaz bi rad dodal to: Od srca bi se rad zahvalil vsem prijateljem,ljudem dobrega srca,ki ste z donacijo prispevali,da smo lahko pomagali in na novo zgradili ali popravili več kot 40 koč, ki jih je prizadel ciklon Thane v mesecu decembru 2011. DONATORJI: Lidija in Igor Fisher,Rok Fischer,Mateja Požar in Majda Piko,Marta Polc Remc,Založba Rokus,Katarina Marinčič,Andreja Križan Lipnik,Urška Odar,Sonja in Vladimir Medic,Slapnik Lidija,Barica Marentič Požarnik,Kranjc Ivic Mira,Antonia Novak,Študentje 3c,Rozinka Božena Perko,Katja Sevšek,Suzana Fink,Zdenka Štolc, Alenka Selak Venišnik, Slatnar Mavricij,Ocepek Maja S.P.,Alenka Selak,Ovčak Vilma,Marija Mihevc,Nataša Čebulj,Vinko Hacin,Maja, Marija Skočir , Maja in Marjan Velej--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- THE PEOPLE WHO AFFECTED BY THANE CYCLONE GOT NEW HUTS BY THE HELP OF ORGANIZATION TWIMC! Mr.Gašper Orehek from Slovenia,settled with family at Cuddalore. He is running the TWIMC organization. The people were very much affected by the Thane cyclone. So he deceided to help them. He asked the help of his friends from Slovenia. By the help of them in Keezmampattu,Sathipattu and Cuddalore port nearly 40 huts are build and repaired. People are very much grateful to them. I would like to add this: From the heart I would like to thanks all friends,people of good heart,that you have contributed donation in we can help and the newly built or repaired more than 40 huts affected by cyclon Thane in december 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- LJUDI KOJI SU BILI POGODŽENI SA STRANE THANE CIKLONA DOBILI NOVE KOLIBE UZ POMOČ ORGANIZACIJE TWIMC! Gospodin Gašper Orehek sa Slovenije živi sa svojom obitelji u gradu Cuddalore. On je osnivao TWIMC organizaciju. Sa strane Thane ciklona ljudi su bili jako pogodženi. Stoga se je on odlucio,da im pomogne. Zamolio je za pomoč svoje prijatelje iz Slovenije. Uz njihovu pomoč su u Keezamempattu, Sathipattu, Cuddalore izgraditi i poravili 40 koliba. Ljudi su jako puno zahvalni na njih. Htio bih dodati ovo: Od srca se želim zahvaliti svim prijateljima, ljudima dobrog srca, da ste pomogli sa donacijama,da smo mogli izgraditi ili popraviti više od 40 koliba, koje je poštedio ciklon Thane u decembru 2011.

2012-02-14

2012-02-14

1996-11-11

1996-11-11

1996-11-11

1996-11-11

HUMBLE REQUEST FROM GASPER OREHEK.

HUMBLE REQUEST FROM GASPER OREHEK.

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.