Wednesday, 18 September 2013

Vrtanje za vodo se bo pričelo

Včeraj smo skupaj obiskali Loveable home, si  ogledali zemljišče, srečali z otroci, kateri danes nimajo šole. 


Za nami  sta dva prečudovita, nepozabna  dneva, ki smo ju preživeli v družbi Ramove družine. Z družino nas je namreč obiskal eden izmed mojih  najstarejših prijateljev P.Ramu iz Chennaia. Najino prijateljstvo traja že več kot 20 let,  še iz časov, ko sem šel  peš okoli sveta s sporočilom naj prijateljstvo,ljubezen in mir zavladajo v svetu, da bi vsi ljudje živeli v bratstvu. Najino prijateljstvo je iz dneva v dan se močnejse. Vedno nam stoji ob strani in je pripravljen pomagat, ko smo pomoči potrebni. Njegova mama Mrs. Sundarammal je bila prva, ki je donirala za Loveable home in nam prinesla srečo. Zelo smo ponosni in hvaležni Bogu, da nam je namenil tako ljubeče prijatelje. Kako lepo bi bilo, če bi na tem svetu bilo se več tako srčnih ljudi, kot so Ramo in njegova družina. Res so čudoviti in polni ljubezni. Ne najdem primernih besed,da bi se jim zahvalil, a res iskrena hvala iz na duse. Ljudje kot so oni so pravi zaklad življenja.
Včeraj smo skupaj obiskali Loveable home, si  ogledali zemljišče, srečali z otroci, kateri danes nimajo šole. Zaradi praznika Ksenia nima šole in je tri dni z nami doma, kar nam je še dodatno polepšalo konec tedna. S spoštovanjem smo Rama, njegovo ženo Gito in njegovega sina Sidu obdarili s šali. Otroci so od veselja nad obiskom zapeli in zaplesali. Prijatelji pa otroke obdarili s čokoladami in piškoti. Vzdušje bilo praznično. Razvedelo se je namreč,da bomo vrtali za vodo in se tega vsi veselimo. Skupaj smo nestrpno čakali g.Antonija, lastnika podjetja za vrtanje za vodo. Gospod je eden najcenejših izvajalcev in je edini, ki je  pripravljen spustiti ceno, da nam malce pomaga. Pravi, da je naš namen dober in je to njegova majhna pomoč k izgradnji Loveable homa. Kljub temu pa bo vrtanje veliko dražje kot smo planirali. Zaradi podražitve nafte so cene poskočile in tudi vrtanje samo bo dražje, saj uporabljajo stroje na nafto. Poskočile pa tudi cene plastičnih cevi, ki jih bomo dali v vrtino. Označili smo,kje bomo vrtal in de dogovorili, da začnemo z delom že v ponedeljek. V ta namen smo dali nekaj malega denarja vnaprej kot aro,da je pogodba sklenjena in da se  začne z delom. Denar,ki smo ga dali vnaprej  sem dal Ramutu, da ga izroči g.Antoniu, da nam prinese srečo in  bo vse opravljeno kot je treba.
Loveable home želimo zgraditi s trudom dobrih ljudi, saj vsota donacije ni pomembna, bolj šteje, da ljudje dajo denar za dober namen. Zahvaljujem se vsem ljudem dobrega srca, ki kakorkoli prispevajo za izgradnjo.
Ogromna inspiracija za naše delo ste vi dragi prijatelji, Igor in Lidija, Haris s Hišo Radosti, Tina z zavodom Lu, vsi botri in ljudje dobrega srca, ki se na vso moč trudite, da bi zbrali čimveč donacij, da pridemo do vode in zgradimo naš Loveable home. S skupno močjo nam bo uspelo. To bo dom vseh nas in vedno boste dobrodošli.
Veseli bomo vsakega prispevka. Vaše donacije lahko nakažete na:
Društvo botrov otrok, Neveljska pot 16, 1241 Kamnik, TR banka Koper 1010-0005-0872-324 s pripisom CHAR_Loveable home ali direktno Gašperju na račun: Westeren Union na naslov: GASPER OREHEK, Chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan nagar, Vannarapalyam, CUDDALORE-607001, TAMILNADU-INDIA. ali STATE BANK OF INDIA,TWIMC Caritable trust Account No.:30411201028,Home Branch:00755 Tiruppapuliyur,Cuddalore,Tamilnadu
Za vsak prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Drilling for water will begin!

Behind us are two beautiful, memorable days, which we spent in the company of Ramu's family. With his family visted us one of my oldest friends P.Ramu from Chennai. Our friendship has lasted for over 20 years, from the time when I went walking around the world with the clear message and wish to let friendship, love and peace dominate the world, so all people could live in brotherhood. Our friendship is getting stronger day by day. He always stands by us and is willing to help when we need it. His mother, Mrs. Sundarammal was the first to donate to the Loveable home and bring us happiness. We are very proud and grateful to God that we have so lovingly devoted friends. How nice would it be if there were more good hearted people in the world, such as Ramo and his family. They are really beautiful and full of love. I can not find appropriate words to thank them, but really sincere thank you from the soul. People like them are the true treasure of life.
Yesterday we visited Loveable home together, viewed the land, we also meet with the children who don't have school today. Due to the holiday Ksenia does not have school and she is at home with us, which further brightened our weekend. With all the respect we gave scarfes to Ramu, his wife Gita and his son Sido, as a gift. Children were so happy because of the visit, so they sang a song and danced. Friends presented the gifts to the children, chocolates and biscuits. The atmosphere was festive. The news came out, that we will drill for water and we are all looking forward to. Together we waited impatiently for Mr. Antonio, the owner of company who drilles watter. The Lord is one of the cheapest providers and is the only one who is willing to drop the price, as a little help for us. He says that our intention is good and this is his little help to build Loveable Home. However, the drill will be a lot more expensive than we planned. Due to higher oil prices and drilling will only be more expensive because they use machines who need oil. The prices of soared plastic pipe will also be higher. We marked the place where we will start with drill and we made a decision to start working in monday. We payed some money in advance, as deposit to the contract and we can start with work. The money that we gave in advance I gave to Ramuto, he will give it to Mr. Antonio. We are hoping for luck and happiness and we hope everything will be done succesfuly.
We want to build Loveable home with the help of good people, because the sum of donations is not important, we wish that people will give the money for a good cause. I thank all people of good heart, who in any way contribute to build.
A huge inspiration for our work are you, my dear friends, Igor and Lidija, Haris with Hiša radosti, Tina with Lu institutions, godparents and all the people of good heart who are doing everything possible trying to collect as many donations as possible, trying to come to the water and build our Loveable home. Together we will succeed. It will be the home of all of us and you will always be welcome.
We welcome any contribution. Your donation can be paid to: Društvo botrov otrok, Neveljska pot 16, 1241 Kamnik, TR Banka Koper 1010-0005-0872-324 s pripisom CHAR_Loveable home or directly to Gašper account: Western Union to adress:
GASPER OREHEK, Chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan nagar, Vannarapalyam, Cuddalore 607001, TAMILNADU-INDIA. or STATE BANK OF INDIA, TWIMC Caritable Trust Account
No.: 30411201028, Home Branch: 00755 Tiruppapuliyur, Cuddalore, Tamilnadu

For each contribution we thank you in advance!


Bušenje za vodu će početi!

Iza nas su dva lijepa, nezaboravna dana koje smo proveli u društvu Ramove obitelji. Sa svojom obitelji posjetio nas je jedan od mojih najstarijih prijatelja P.Ramu iz Chennaija. Naše prijateljstvo traje već više od 20 godina, od trenutka kad sam otišao hodati po svijetu sa jasnom porukom i željom da prijateljstvo, ljubav i mir zavladaju svijetom, tako da svi ljudi mogu živjeti u bratstvu. Naše prijateljstvo je sve jače iz dana u dan. On uvijek stoji uz nas i uvjek je spreman da pomogne kad je potrebno. Njegova majka, gđa Sundarammal prva je donirala za Loveable dom i donijela nam je sreću. Ponosni smo i zahvalni Bogu da imamo tako dobre prijatelje, koji su puni ljubavi. Kako lijepo bi bilo da je više ljudi u svijetu ovako dobrog srca, kao što je Ramu i njegovu obitelj. Oni su stvarno lijepi i puni ljubavi. Ja ne mogu naći odgovarajuće riječi da im se zahvalim, ali stvarno iskreno se zahvaljujem iz duše. Ljudi poput njih su pravo blago života.
Jučer smo posjetili Loveable dom, pregledali zemlju, također smo se susreli s djecom koja nemaju škole danas. Zbog praznika Ksenia nema škole , i ona je kod kuće s nama, što je dodatno rasvijetlilo naš vikend. Sa svim poštovanjem dali smo šalove Ramu, njegovoj suprugi Giti i njegovom sinu Sidu, kao dar. Djeca su bila tako sretna zbog posjeta, pa su pjevali pjesmu i plesali. Prijatelji su dali darove za djecu, čokolade i kekse. Ozračje je bilo svečano. Došle si vijesti, da čemo, bušiti za vodu, i mi svi jedva ćekamo. Zajedno smo nestrpljivo čekali g. Antonia, vlasnika tvrtke koja izvršava bušenje za vodu. Gospodin je jedan od najjeftinijih, te je jedini koji je spreman spustiti cijenu, kao malo pomoći za nas. On kaže da je naša namjera dobra, a ovo mu je mala pomoć za izgradnju Loveable doma. Međutim, bušilica će biti puno skuplja nego što smo planirali. Zbog visokih cijena nafte i bušenje samo će biti skuplje jer radu sa strojevima kojima je potrebna nafta. Cijena je skočila i plastičnim cijevima, strošak će biti veći. Obilježili smo mjesto gdje ćemo početi s bušenjem i odlučili smo početi raditi u ponedjeljak. Mi smo dali nešto novca unaprijed, kao predujam ugovora i sad možemo početi s radom. Novac koji smo dali unaprijed dadoh Ramutu, on će ga dati gospodinu Antoniu. Nadamo se da ćemo sa sreću i veselje, sve napraviti uspješno.
Želimo izgraditi Loveable dom uz pomoć dobrih ljudi, jer zbroj donacija nije važan, želimo da ljudi daju novac za dobru stvar. Zahvaljujemo se svim ljudima dobrog srca, koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji.
Velika inspiracija za naš rad ste vi, dragi moji prijatelji, Igor i Lidija, Haris sa Hiša radosti, Tina s Lu institucijom, kumovi i svi ljudi dobrog srca koji rade sve što je moguće u pokušavanju prikupiti što više donacija, za pokušavanje doći do vode i građe naše Loveable kuće. Zajedno ćemo uspjeti. To će biti dom svih nas i uvijek ćete biti dobrodošali.
Pozdravljamo bilo kakav doprinos. Vaše donacije možete uplatiti na: Društvo botrov otrok, Neveljska poz 16, 1241 Kamnik, TR Banka Koper 1010-0005-0872-324 s pripisom CHAR_Loveable home ili izravno na račun Gašpera: Western Union na adresu:
Gašper OREHEK, chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan Nagar, Vannarapalyam, Cuddalore 607.001, TAMILNADU-Indija. ili State Bank of India, TWIMC Caritable Trust Account
No.: 30411201028, Home Branch: 00755 Tiruppapuliyur, Cuddalore, Tamilnadu
Za svaki doprinos smo unaprijed zahvalni!
— v kraju Cuddalore, Tamil Nadu.

 

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.