Sunday, 4 August 2013

Okna in vrata vzidana, priključki za vodo v pomožni hiši napeljani !

V naši pomožni hišici je že vse pripravljeno. Vzidali smo okna in vrata, položena  je vsa vodovodna napeljava.  

 

Delali smo pozno v noč a smo delali z veseljem. Ko bomo izkopali za vodo, jo bomo napeljali do kopalnice, ki bo občasno namenjena tudi obiskovalcem. V pomožni hišici nam je ostalo le,  da položimo ploščice v kopalnici in tla v sobi,  prebarvamo okna in vrata, da jih zaščitimo in prebelimo hiško. Eno veliko delo je opravljeno, to nam bo sedaj srce Loveable homa, a komaj čakamo na začetek gradnje.  Sedaj je v prvem planu,da pridemo do vode. Donacije se počasi nabirajo in kmalu bomo začeli z izkopavanjem vrtine. Velika motivacija ste nam Lidija  z Igorjem,  Haris,  Tina z zavodom Lu, botri in drugi ljudje dobrega srca, ki se na vse mogoče načine trudite, da bi zbrali čim več donacij, da čimprej pridemo do vode in  izgradimo Loveable home. Neskončno smo vam hvaležni in se zahvaljujemo v imenu ubogih otrok in starejših ljudi, ki nimajo nikogar in bodo imeli svoj ljubeči dom zgrajen od srca.
Kdor se nam želi priključiti, donirati ali pa želi informcije v vezi sirotišnice naj nas kontaktira na spletno stran www. Objemljubezni.com ali na fb stran Objem ljubezni, tel. 040-296-531 Lidija ali 041-705-732 Igor.
Windows and doors are built and water connections are installed in the auxiliary building!

In our auxiliary house everything is ready. We installed windows and doors, laid all the plumbing. We worked late into the night but we did it gladly. When we will dug for water, we will take it trough bathroom, which will occasionally be given to visitors. Now we are only left to place the tiles in the bathroom and the floor of the room, paint the windows and doors to protect them and the paint the house. A lot of work has been carried out, and this will be the heart of Loveable Home, and we can not wait to start building. The forefront now is to get water. Donations are slowly accumulating and soon we will start with the digging the wells. You are a great motivation to us Lidija with Igor, Haris, Tina with the Institute Lu, godparents and other people of good heart, who make big efforts to collect as many donations as soon as possible to get the water and build a Loveable home. We are infinitely grateful, and we would like to thank on behalf of the poor children and the elderly who have no one and now will have a loving home built from the heart.

Anyone who wants to join us, donate, or would like informations about orphanage can contact us at www. Objemljubezni.com or on fb page Objem ljubezni, Lidija 040-296-531 or 041-705-732 Igor.

 

Prozori i vrata su uzidana i priključci za vodu postavljeni u pomoćnoj zgradi!

U našoj pomoćnoj kući sve je spremno. Ugradili smo prozore i vrata, i položili sav vodovod. Radili smo do kasno u noć, ali smo vrlo rado to napravili. Kad iskopamo za vodu, povući ćemo je kroz kupatilo, koji će također biti povremeno za posjetitelje. U pomoćnoj kući nam je ostalo samo još da postavimo pločice u kupaonici i pod u sobi, ofarbamo prozore i vrata kako bi ih zaštitili i pobijeliti kuću. Puno posla je napravljeno, i to će sad biti srce Loveable Homa, i ne možemo čekati na početak izgradnje. Sada je u prvom planu doći do vode. Donacije se polako akumuliraju, i uskoro ćemo početi sa pravljenjem bušotina. Veliku motivaciju ste nam dali Lidija s Igorom, Haris, Tina s Instituta Lu, kumovi i ostali ljudi dobrog srca, koji se na sve načine trudite kako bi prikupili što više donacija da što prije dođemo do vode i izgradimo Loveable home. Beskrajno smo vam zahvalan, i htjeli bih se zahvaliti i u ime siromašne djece i starijih osoba koji nemaju nikoga a sad će imati svoj ljubazni dom izgrađen od srca.

Svatko tko želi da nam se pridruži, donira, ili bi htio vidjeti informacije o sirotištu, neka nas kontaktira na www. Objemljubezni.com ili na fb stranici Objem ljubezni, tel. Lidija 040-296-531 ili 041-705-732 Igor.

 

 

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.