Saturday, 5 January 2013

Šolske stvari za otroke!

Gasper Orehek, predsednik dobrodelnega društva TWIMC, goji zelo veliko naklonjenost do otrok iz obrobja. Že sedaj pomaga preko 200 otrok, ki hodijo v šolo. 


Gašper namreč pravi, da ima vsak otrok pravico do ljubezni i...n naklonjenosti, do razumevanja, do ustrezne prehrane, osnovnega prebivanja in zdravstvene oskrbe, do brezplačnega šolanja, kjer naj se otroci naučijo biti koristen član družbe in razvijejo individualne darove in talente. Do teh osnovnih pravic bi morali biti otroci upravičeni ne glede na raso, barvo kože, spol, vero, nacionalno in socialno poreklo. Vsi otroci osnovne šole St. Joseph 's, Vazhudalampet (severni) od 1. do 5. razreda so tako prejeli pero, barvne svinčnike, peresa, ravnila in druge materiale, itd ... ki jih je sponzoriralo prijateljsko društvo iz Slovenije, Zavod LU, ki ga vodi predsednica Tina Gams. Materiali so bili razdeljeni v okviru mednarodne povezovalne akcije "Otroci rišejo Ljubezen." Razdelili so tudi papirje, na katere so otroci narisali, kaj jim pomeni Ljubezen. Otroci so risali z veseljem. Ravnatelj te šole, Mr.V.Sundaravaradam, in otroci so bili zelo hvaležni! Hvala vsem, ki ste zbrali likovne materiale in hvala organizaciji Zavod LU - Love is Universal. V Iruppukurichiju je več kot 50 ubogi otrok dobilo iste stvari v okviru iste akcije. Tudi oni so se priključili akciji. Otroci in gospod Gašper so zelo hvaležni organizaciji Zavod LU - Love is Universal

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.