Tuesday, 24 July 2012

Postati boter otroku

Postati boter otroku v Indiji?! 

 


V Indiji še vedno veliko otrok živi v trpljenju, nemoči, obupu in strahu zaradi revščine. Otroci
namesto v šolo hodijo  delati, da lahko preživljajo sebe in pomagajo svoji družini, če jo imajo.                                        
Včasih nimajo druge izbire kot je beračenje. Toda, ali  res ni drugih možnosti???  Žal je to za otroke
edini način, da lahko kaj malega pojedo.                                                                                                                                          
Gašper Orehek, svetovni popotnik iz Moravč in glasnik miru, ki je od leta 1984, ko je bil star 24 let peš
prehodil svet (24 držav v Evropi, Afriki in Aziji) z zastavo s sporočilom miru, ljubezni in enotnosti ljudi
sveta in se 10 let pozneje ustalil na jugu Indije, v zvezni državi Tamil Nadu, kjer je ustanovil
organizacijo TWIMC (The World Is My Country – Svet je moja dežela) in je tudi vodja tega projekta.
Projekti TWIMC-a:
1. Ustanavlja sirotišnice oz. centre, ki skrbijo za nego dojenčkov in nezaželjenih otrok;
2. Ustanavlja domove za otroke z ulice, sirote, otroke – delavce in izobraževalno pomoč za pomoči
potrebne otroke;
3. Ustanavlja zdravstvene centre za okužene s HIV in obolele z AIDS-om
4. Vzdržuje domove za ostarele in zdravstvene centre;
5. Vodi centre za poklicno urjenje mladine;
6. Okoljsko ozaveščanje za izboljšanje zdravja (t.j. preskrba pitne vode, izboljšanje zdravstvenih
razmer in sajenje dreves zaradi globalnega segrevanja za boljši svet);
7. Izobraževalni centri za dekleta in ženske, ki lahko izboljšajo življenjske pogoje s prehrano, boljšo
skrbjo za zdravje in zdravstveno skupnostjo poleg centrov za pridobivanje novih spretnosti in
strokovnega znanja.
Da bi vse to uspešno uresničevali, je potrebno vlaganje v sklad in donacije od vsakogar, ki ima srce,
da bi pomagal svojim trpečim bratom in sestram. PRISPEVKE BODO HVALEŽNO SPREJELI.
Poleg teh projektov poskuša Gašper Orehek s pomočjo prijateljev in dobrih ljudi pomagati otrokom
tudi z botrstvom oziroma posvojitvijo na daljavo. Pravi, da imajo kar lepo število otrok, ki bi bili
zagotovo veseli, če bi dobili botra iz Slovenije. Kajti boter bi jim bil lahko v veliko pomoč, da bi se
izšolali in s tem zaživeli boljši jutri.
Če bi na daljavo posvojili enega ali več otrok, bi otroci lahko vedeli, kdo je njihov dobrotnik. Dobili bi
sliko svojega botra. Prav tako bi tudi boter vedel, komu pomaga. Dobil bi vse potrebne podatke s
sliko otroka, občasno pa tudi poročilo, kako otrok napreduje, kaj počne itd. Seveda pa boter lahko
tudi obišče svojega »posvojenca«, če želi priti v Indijo in se osebno prepričati, kako napreduje. Lahko
tudi izbere, ali želi posvojiti fantka ali punčko.
Če ste pripravljeni pomagati in postati boter otroku iz Indije, vas Gašper prosi, da se obrnete nanj –
na svojega rojaka:                                                                                                                                                                           
GASPER OREHEK, Chairmen TWIMC;                                                                                                             
No.4.Kuttiappan Nagar,                                                                                                                               
Vannarapalyam,                                                                                                                                          
CUDDALORE-607001,                                                                                                                                             
TAMILNADU-INDIA
E-mail: twimc_go@yahoo.in ali gasperorehek@yahoo.in                                                              
Telefonska številka:   0091-414-229-32-22, Mobitel:  0091-948-801-38-48, 0091-900-039-93-81
Denar lahko pošljete preko Western Union na  že zgoraj omenjen naslov ali na Društvo TWIMC
Slovenija:   Banka Koper  1010-0005-0872-324.
Na ta način lahko vsi skupaj vsaj malo pripomoremo nekaterim našim najbolj trpečim in nemočnim
otrokom.
POMAGAJTE  TUDI VI IN POSTANITE BOTER . HVALA!!!
»Življenje je priložnost za osebni napredek in, da se kaj dobrega naredi sočloveku.«
V Sloveniji se lahko za več informacij obrnete na:
Društvo botrov otrok TWIMC: nandri937@gmail.com tel: 040-296-531 Lidija in 041-705-732 Igor
Zavod LU: lidija.pakiz@loveisuniversal.si                                                                                                         
Polonca Žugelj – Pori: kundalini01@gmail.com  ali telefon:  040-816-027                                                          
Lidija Fischer: fischer.lidija@gmail.com                                                                                                                  
Dr.Savitri Albinca Pesek,Ph.D: albinca.pesek@gmail.com                                                                          
Ana Favai: ana.favai@siol.net                                                                                                                                  
Katarina Marinic: katarinamarinc@gmail.com                                                                                                               
Eko Alt Vindol: ekoalt@vindol.org

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.